"Osäkerheten kring ABB kvarstår"

Mats Liss, aktieanalytiker på Swedbank, menar ABB:s asbestuppgörelse är ett steg framåt, men att osäkerhet kvarstår kring uppgörelsen.
Det är fortfarande är oklart om asbetskadestånden inom affärsområdet Olja och gas kommer ingå i uppgörelsen. Storleken på asbestskadestånden påverkar värderingen av ABB:s aktiekurs, och därmed vilket pris man kan få ut för affärsområdet Olja och gas som är ute till försäljning. En heltäckande asbetsuppgörelse är viktig för ABB:s finansiella framtid. - ABB har ju en svag finansiell ställning, så det är ju en viktig aspekt i den framtida refinansieringen av ABB att man når en asbestuppgörelse som täcker in alla områden, säger Mats Liss, aktieanalytiker på Swedbank.