Salmonelllasmitta kan ha nått länet

Det stora utbrottet av salmonella bland framför allt svinbesättningar kan ha nått Västmanland.
Omkring 80 gårdar i Sverige misstänkts ha fått smittat foder från Svenska Lantmännens foderfabrik i Norrköping, och kommer därför att undersökas de närmaste dagarna. De utsatta gårdarna ligger i Östergötland, Småland, Södermanland, och Halland, men också i Västmanland. Det är framförallt svinbesättningar som har smittats, men det finns även ett antal nötgårdar med på listan.