Fortsatta protester mot Ragn-Sells i Västerås

Metallåtervinningsföretaget Ragn-Sells Metall i Västerås blir ett fall för i Miljödomstolen.
55 fastighetsägare på Bäckby har nämligen överklagat länsstyrelsens beslut, som innebär att företaget får fortsätta sin nuvarande verksamhet och också utöka den. Ragn-Sells har fått tillstånd att återvinna 100 000 ton metallskrot; bland annat kylskåp, gamla bilbatterier och elektroniskt avfall. I överklagandet till Miljödomstolen skriver de boende att de känner stor oro för lukt, buller och föroreningar från företaget.