Slut på bråket inom ridsporten

De aktiva, landslagsledningen och Ridsportförbundet kunde i går enas om en lösning.
Den stora tvistefrågan har varit hoppkommitténs ordförande Göte-David Johanssons vara eller icke vara. Lösningen blir nu att det inom hoppkommitén ska bildas två nya kommittér, en elit- och en breddkommitén. De ska jobba mer eller mindre separat inom sina specialområden och det är i elitkommitén som Göte-David Johansson ska sitta som ansvarig.