Ett steg närmare regionförbund

Nu görs ett nytt försök att bilda ett regionförbund med länets elva kommuner. Heby kommun - som tidigare sagt nej till att vara med - har nu tänkt om.
Västmanlands Kommunförbund tar nya tag för att bilda ett regionförbund, och försöker finna en form och en verksamhet som ska passa samtliga elva kommuner. Tidigare har Heby kommun sagt nej till att vara med, eftersom man ansåg att planerna var för omfattande; bland annat skulle delar av länsstyrelsens verksamhet läggas i det nya förbundet, liksom landstingets totala verksamhet. Men nu är Heby kommun beredd att vara med och diskutera utformningen, säger kommunalrådet Rolf Edlund till P4 Västmanland. Detta sedan bland annat sjukvården lyfts bort som tänkbar del av regionförbundets verksamhet, För att man ska kunna bilda förbundet måste samtliga elva kommuner acceptera att vara med.