Köping kompenserar föräldrar för Kommunals strejk

Föräldrar i Köpings kommun kommer att få ekonomisk kompensation för att barnen inte kunnat gå på dagis under Kommunals strejk.
Detta genom en minskning av barnomsorgsavgiften. De som berördes under första strejkveckan får ett avdrag på månadsavgiften med 25 procent. De som drabbades också den andra strejkveckan får ett avdrag med 50 procent. Av praktiska skäl dröjer det till augusti månads barnomsorgsavgift innan minskningen kan ske.