Ännu oklart om djur i länet smittats av salmonella

Den salmonettasmitta som spritt sig i landet kan finnas på fyra västmanlänska gårdar, men det är inte troligt att fler gårdar i länet blir aktuella. An så länge vet man inte om några djur är smittade.
På Västsura gård i Surahammar har man hittat salmonella i svinfodret, och det är den hittills enda upptäckten i länet. En gård i Heby kommun kan ha fått smittan i fodret. Proverna därifrån är ännu inte klara. De två andra aktuella gårdarna i länet har tagit emot djur som kan vara sjuka och tagit smittan med sig. Länsveterinär Per Sahlander menar att risken är väldigt liten, men att det är viktigt att kontrollera så att det inte sker någon spridning av smittan på det sättet. Han är rädd för att smittan ska etablera sig på en gård, följa med djuren till slakteriet, för att så småningom hamna hos konsumenten. Salmonella har funnits i Västmanland tidigare under året. Gården som drabbades den gången är nu sanerad och fri från smittan sedan några månader tillbaka.