Vindkraftverk får bygglov

Nu är det klart med bygglov för det planerade vindkraftverket vid byn Viby strax norr om Arboga.
Beslutet togs av en oenig miljö-och byggnämnd i Arboga. Tre ledamöter reserverade sig mot beslutet, enligt Bärgslagsbladet/Arboga tidning.