Många positiva till hastighetsövervakningskameror

Två av tre västmanlänningar tycker att automatisk hastighetsövervakning med kamera är bra, enligt en enkät som Vägverket Region Mälardalen låtit göra.
-Kamerorna får ner hastigheten och det är positivt att det finns en stor acceptans, säger Mikael Klingstedt, analytiker på Vägverket Region Mälardalen. 1 800 personer i Västmanland har svarat på frågor om trafiksäkerheten. Svaren visar också att män och kvinnor har olika inställning. T ex är det betydligt fler män än kvinnor som vill höja hastighetsgränsen på motorvägar till 130. Mikael Klingstedt tror att hastighetsgränsen på motorvägar så smångingom kommer att höjas till åtminstone 120.