Elsopor dyr affär för konsumenterna

Elektronikproducenterna i Sverige säger nu upp sitt avtal med kommunernas avfallsstationer; man tycker det har blivit för dyrt att ta hand om förbrukade tv- och radioapparater. Detta kommer att innebära höjda avgifter för konsumenterna.
Sedan två år tillbaka så har kommunerna tagit hand om själva insamlandet på återbruken och producenterna, "El-kretsen", har sedan tagit hand om den gamla elektroniken. De stora kedjorna, Siba och OnOff drog sig ur först, och sedan har resten av branschen följt efter. Nu säger El-kretsen upp sitt avtal med Sveriges kommuner. Det här kommer innebära en merkostnad på 1,6 miljoner kronor per år, säger man på Västmanlands avfallsaktiebolag, Vafab, till P4 Västmanland. I slutänden så kommer detta att belasta renhållningsavgiften. Om bara två år träder en ny lag inom EU i kraft - då blir det producenterna som MÅSTE ta ansvar för sina gamla elprodukter.