Unikt dementboende i Skinnskatteberg

Skinnskatteberg får landets första boende där anhöriga till dementa kan få hjälp med avlastning dygnet runt.
Boendet ska drivas i stiftelseform och ha plats för sju patienter åt gången i treveckorsperioder. Närmare 20 undersköterskor kommer att få jobb på boendet och en speciell utbildning för just undersköterskor kommer också att dras igång i samma fastighet. Idag finns liknande verksamhet bara på ett ställe i landet och det är Silviahemmet i Stockholm. Men där finns bara avlastning under dagtid, inte dygnet runt. På Silviahemmet har man hittills utbildat ett 30-tal undersköterskor till att arbeta med dementa och en liknande utbildning blir nu alltså också aktuell i Skinnskatteberg. Bakom satsningen står Gunnar Bergentz och Göran Forsberg från Skinnskatteberg och Bert Gunnarsson från Surahammar. I augusti går ett erbjudande ut till landets samtliga kommuner om att utnytja avlastningshemmets platser för sina dementa, som oftas vårdas i hemmen. Enligt planerna ska boendet öppna under hösten.