Småföretagarhus i KMV i Köping

Köpings kommun vill göra om ett av husen i Köpings Mekaniska Verkstad till småföretagshus.
Meningen är att åtta företag ska finnas i huset, och om man får tillräckligt många intresserade ska man komma igång våren 2004, enligt planerna. Enligt Per Överberg, näringslivschef i Köpings kommun, är det hittills 3-4 företag som är intresserade, men man vill helst ha åtta stycken för att komma igång. Omkring åtta miljoner kronor beräknas småföretagshuset kosta att rusta och göra iordning, enligt en första beräkning. Kommunen ska söka på bidrag från länsstyrelsen och EU.