Bolagsledningen: "Konkurs hotar ABB"

Nu medger ABB:s ledning för första gången att konkurs hotar om asbestmålen i USA drar ut på tiden.
Medgivandet kommer i en rapport till USA:s finansinspektion, enligt Dagens Nyheter. Och det finns en risk att det drar ut på tiden. En amerikansk advokat, som företräder ett hundratal personer som drabbats av asbestskador, räknar nämligen med upp till två år av processande innan målet slutligen avgörs, enligt DN. ABB skriver nu att en utdragen process av överklaganden kan göra det omöjligt att få tillgång till kapital, och att det i sin tur medför att det inte går att minska bolagets skuldbörda. ''Vi kan bli oförmögna att klara våra åtaganden i tid och därför bli oförmögna att fortsätta'', skriver ABB till den amerikanska finansinspektionen. Det är alltså första gången ABB medger att asbestmålet hotar hela företagets existens.