Salmonella konstaterad på gård i länet

Nu visar provsvar att en gård i Västmanlands län smittats av salmonella.
Analyssvar som Jordbruksverket har fått in visar nu att en av de gårdar som nu med säkerhet fått in salmonellasmitta finns i Västmanlands län. Man har hittills hittat salmonella på 17 gårdar som tagit emot svinfoder från Svenska Lantmännens foderfabrik i Norrköping.