Förorenad mark i Skinnskatteberg undersöks

Nu skall Länsstyrelsen utreda hur förorenad marken och fastigheterna är på det stora industriområde i Skinnskatteberg där Boardfabriken och Swedlam tidigare legat.
Allt talar för att man tvingas göra ordentliga markundersökningar för att få klarhet i hur mycket av bland annat kvicksilver som finns där. Därefter följer en process där de tidigare fastighetsägarna kan komma att krävas på saneringskostnaderna. Området skall enligt planerna få växa till som en företagsby och då är det viktigt att området är ofarligt att arbeta på, säger länsstyrelsens miljöhandläggare Helena Segerwall.