Utsläpp av avloppsvatten i Surahammar

Reningsverket i Surahammar släppte ut 184 kubikmeter orenat avloppsvatten i slutet av förra veckan.
Det var ett pumphaveri i kombination med höga vattenflöden som ledde till utsläppet. - Det är naturligtvis inte bra att släppa ut avloppsvattnet orenat, men det blev väldigt utspätt eftersom det var så höga vattenflöden, säger Sari Virkkala, miljöingenjör på Surahammars kommunalteknik, till P4 Västmanland. Vattenflödet genom verket de dagar det gäller var 12 500 kubikmeter vatten per dygn. Det kan jämföras med medelvärdet per dygn som är omkring 3 500 kubikmeter vatten. Enligt Sari Virkkala är problemen med pumpen nu åtgärdade och läget under kontroll.