Kris för turismen p g a landstingets usla ekonomi

Landstingets dåliga ekonomi kan slå hårt också mot Westmannaturism. Landstingets mångmiljonbidrag kan komma att mer än halveras.
Länets turistorganisation Westmannaturism, som ägs av länets kommuner och landstinget, riskerar att få stora delar av sin verksamhet nedbantad nästa år. Landstinget har hotat med att - av besparingskäl - mer än halvera sitt mångmiljonbidrag. Tapio Hovebro, chef för Westmannaturism, befarar att man i så fall kan tvingas sälja sina fastigheter i centrala Västerås där turistbyrån och kansliet ligger. Framtiden för Länsmansgården på Östa utanför Tärnsjö blir också osäker. Den 14 personer stora personalstaben måste minskas. och marknadsföringen kan inte ligga på samma höga nivå som hitills, enligt Hovebro. - Om kommunerna då upplever att man inte får ut tillräckligt av Westmannaturism kan även de fundera över omfattningen av sin medverkan, säger Tapio Hovebro. Han menar att det är dystert, särskilt sett mot bakgrund av det faktum att turismen tillför länet många miljoner kronor i inkomster och hundratals arbetstillfällen.