Landstingets sparbeslut överklagat

Nu har landstingets beslut att spara 235 miljoner kronor inom sjukvården överklagats.
Det är Helen Lindermann, centerpolitiker i Sala, som i en inlaga till länsrätten yrkar att beslutet rivs upp. I överklagandet skriver hon bland annat att det i beslutsunderlaget saknades synpunkter från Sala kommun, landstingspersonal, familjeläkare och andra grupper i Sala. Helen Lindermann menar att eftersom cirka hälften av besparingarna ska göras i Sala borde salabornas synpunkter funnits med. Dessutom menar hon att beslutet bygger på rena felaktigheter - till exempel att man räknat med 1 000 besök per år på akutmottagningen i Sala i framtiden, medan akuten i själva verket besöktes av 4 000 personer förra året. Överklagandet betyder att landstingets besparingsbeslut nu alltså blir en fråga för länsrätten.