Utökad brandsäkerhet på årets Power Meet

Power Meet är i full gång i Västerås och Johannisbergs camping är redan fullbelagd. För första gången har brandkår och polis gett campingen i uppdrag att utarbeta en brandskyddsplan. Det har lett till att campingen nu gett personalen utbildning om livräddning och bränder.
Från och med i år har har Johannisbergs camping flera 4-hjuingar utrustade med brandsläckare, som kan nå branden inom någon minut. Eftersom det är svårt för brandmännen att ta sig fram till platsen, så krävs en snabb första insats. Annars kan elden snabbt sprida sig på det trånga området. Själva camping området är indelat i så kallade kvarter och mellan dem går vägar som även fungerar som brandgator. Men inom kvarteren finns inga vägar och risken finns att folk ställer sig för tätt trots brandrisken säger Mats Nilsson som driver Johannisbergs camping. Campingen har ordnat extra infarter för brandkåren och om vägarna på campingområdet hålls fria behöver brandkåren bara tänka på sitt största problem. Att snabbt komma fram till Johannisberg. Brandinspektör Kjell Andersson hoppas på Power Meet besökarnas hjälp.