Besked om uppsägningar i Surahammar dröjer

Ett eventuellt beslut om uppsägningar vid Surahammars bruk dröjer.
Förhoppningen har varit att ett besked skulle komma innan semestrarna. Orsaken till fördröjningen är att det brittisktägda företaget och facket är oense om vilka regler som ska tillämpas vid uppsägningar. Det uppger VLT.