Många kommuner har dålig krisberedskap

Flera svenska kommuner saknar beredskap att klara kriser och extraordinära händelser som kan uppstå i kommunen. Det visar en granskning som Krisberedskapsmyndigheten har gjort, enligt P4-programmet Efter Tolv.
Sala är en av de 26 kommuner som myndigheten granskat. Även länsstyrelsen i Västmanland har granskats. Enligt ganskningen har en del små kommuner inte ens möjlighet att ta hand om exempelvis en allvarlig trafikolycka. I rapporten konstaterar myndigheten att frivilligorganisationerna i dagsläget har de förmågor som efterfrågas av kommunerna, men samordningen mellan de olika aktörerna fungerar inte. Sedan den första januari i år har kommunerna skyldighet att ha krisberedskap även i fredstid.