Handikappade stängs ute från politiska kanslier

Inte alla medborgare i Sverige har samma möjlighet att delta i det politiska livet.
En undersökning som de handikappades riksförbund nyligen genomfört visar de politiska partierna är dåliga på att anpassa sina parilokaler. 56 procent av de nära 260 undersökta kanslierna är fortfarande helt otillgängliga för rullstulsburna. Bäst ställt var det hos socialdemokraterna där 49 procent var helt godkända. Värre var det om man delar Miljöpartiets värderingar. Andelen otillgängliga partikanslier för Miljöpartiet var hela 78 procent.