Tre nya friskolor öppnar i Västerås

Västerås får tre nya friskolor i höst, samtliga gymnasieskolor. Totalt finns nu 18 friskolor i Västerås, åtta av dem är gymnasier.
Nya för i år är John Bauergymnasiet som satsar på utbilningar i it, media och entreprenörskap. Den andra nya gymnasiefriskolan är IT-gymnasiet som även dom inriktar sig på IT, men även elektronik och naturvetenskap. Den tredje nya friskolan är Västerås fria vårdgymnasium som inriktar sin utbildning på omvårdnad och internationellt arbete och bistånd. Tillsammans tar skolorna emot knappt 300 elever. Det är skolverket som ger tillstånd till att starta en friskola, kommunen får yttra sig men har ingen makt att påverka beslutet. Intresset för att både starta och söka till friskolor på gymnasienivå ökar snabbt i hela landet, så även i Västmanland. Här har närmare 400 elever sökt till de åtta gymnasiefriskolor som finns. Den senaste tiden har friskolorna fått kritik för att de stjäl resurser från de kommunala skolorna. Men i Västerås har friskolorna ett starkt stöd av politikerna, framför allt beroende på att elevantalet har ökat och att de kommunala gymnasieskolor som finns inte skulle kunna ta emot alla sökande elever.