Många IT och mediautbildningar i Västerås

Västerås får inom kort två nya friskolor med media och IT-utbildningar på gymnasienivå. Därmed finns det sammanlagt fyra liknade utbildningar i staden. Frågan är om antalet jobb räcker till alla elever.
Enligt undervisningsråd Peter Bohman har skolverket ingen rätt att neka friskolor att etablera sig så länge dom kan visa att dom har tillräckligt många elever och att verksamheten inte konkurrerar ut kommunens skolor. Det är säger han elevernas val som styr utbudet av utbildningar och därmed antalet skolor. (prata Det är skolverket som ger friskolorna tillstånd att starta och som sköter tillsynen av dem. Men skolverket stöder sig på socialdemokraternas beslut att kommunerna ska erbjuda utbildning som i största möjliga mån erbjuder eleverna en plats på sitt förstahands-val. Så om en friskola kan visa att den kan få ihop tillräckligt med elever och verksamheten inte konkurrerar ut kommunens egen skola,så går det bra att starta. I höst startar tre nya gymnasie-friskolor i Västerås, en av dem är John Bauer-gymnasiet med inriktning på media och IT. Skolan finns på flera orter i sverige men än så länge har man inget facit på hur många som fått jobb efter utbildningen. Vi hör Projektledare Jan Enebog...)