Antalet svåra mopedolyckor ökar

Antalet svåra mopedolyckor har ökat kraftigt i landet. Enligt vägverket har antalet döda och svårt skadade nära fördubblats under de senaste fem åren.
Under förra året omkom tolv mopedister i trafiken. Antalet svårt skadade och döda var tillsammans nästan 300. Av de som omkommer är de flesta under 17 och över 65 år gamla. Orsakerna till ökningen tros vara flera. - Ett av skälen är att vi har en stor andel trimmade mopeder. Om man tittar på ungdomar under 17 år, har 70-90 procent av de som dör åkt på en trimmad moppe, säger Jörgen Persson vid vägverket. Han berättar också att det slarvas med hjälmanvändandet. Sex av tio som avlider har hjälm och av dessa har hälften tappat hjälmen vid olyckan, vilket tyder på att den inte använts på rätt sätt. I dagarna träffas representanter från bland andra vägverket, rikspolisstyrelsen, kommunförbundet och försäkringsföbundet för att diskutera situationen. Även NTF och barnsäkerhetsdelegationen finns representerade. De åtgärder som kan komma i fråga är, enligt Jörgen Persson, förändringar i vägutformning, övervakning och regelverk. Bland annat ska gällande åldersgränser undersökas. De olika organisationerna kommer att träffas fler gånger under sommaren för att skapa en gemensam bild av situationen. Arbetet beräknas vara klart i höst och då hoppas man att aktörerna ska kunna göra satsningar inom sina respektive områden i en gemensam handlingsplan för att vända olyckstrenden.