Nästan hälften studerar som unga

Nästan hälften, 44 procent, av västmanlänningarna har börjat på en högskoleutbildning före 25 års ålder. Det visar statistik från Högskoleverket.
Regeringen har som mål att hälften av ungdomarna ska ha gått vidare till högre studier före 25 års ålder. Bara tre län i landet når upp till den målsättningen; Kronoberg, Kalmar och Uppsala. I hela landet har i genomsnitt 46 procent gått vidare till högskolestudier före 25 års ålder.