Färre vill strö aska på begravningsplats

Allt fler länsbor vill få sin aska strödd på annan plats än en begravningsplats.
Hittills har Länsstyrelsen fått in 10 ansökningar från anhöriga och det är tre ansökningar fler än föregående år, det säger Ulla Karlsson handläggare vid Länstyrelsen i Västmanlands län. Det är den avlidnes sista ansökan om att askan ska strös i sjön eller i skogen som ligger till grund för om Länstyrelsen beviljar ansökan. Platsen där askan strös får inte märkas ut. Askan får inte heller spridas ut närmare än 500 meter från tättbebyggt område. Vid spridning av askan till sjöss måste det vara minst 200 meter till strandkanten. Ansökningar om att få sprida en avlidnes aska i en villaträdgård avslås alltid.