Beredskapsgrupp för smittsamma djursjukdomar

Efter det största salmonellautbrott som hittills drabbat Sverige vill Jordbruksverket inrätta en nationell beredskapsgrupp.
I gruppen ska det finnas nyckelpersoner från olika myndigheter, som snabbt ska kunna samarbeta vid ett stort utbrott av en smittsam djursjukdom, både för att spåra och för att bekämpa smittan. En beredskapsgrupp för smittsamma djursjukdomar började diskuteras redan efter utbrottet av mul- och klövsjuka. Salmonellan drabbade ju bland annat två gårdar i Västmanland, en i Surahammar och en i Heby kommun.