Tullen beslagtar större mängder narkotika i länet

Tullens beslag av narkotika i Mälardalen har blivit färre, men mängden narkotika ökar. Det visar Tullverkets egen statitsik.
Det beror på att tullen satsar på att stoppa de internationella smugglarligorna som försöker smuggla in stora mängder narkotika i landet. Tullen har flera så kallade analysenheter i landet, dessutom samarbetar man med tull, polis och andra myndigheter ute i Europa. Tullen får även många tips från allmänheten och på så sätt lyckas man förhindra att stora mängder narkotika kommer in i landet. Och hittills i år har tullen i Mälardalen beslagtagit 47 kilo marjuana, 6 kilo hasch, 400 gram heroin, 75 kilo cat och 9 kilo kokain. Bara kokainet är värt drygt 8 miljoner kronor på gatan. Amfetamin, som tidigare varit en populär drog att smuggla till Mälardalen, har däremot minskat rejält. I Västmanland är det tullen vid Västerås flygplats som står för narkotikabeslagen. Där har man hittills i år beslagtagit 50 kilo cat. Drogen kommer huvudsakligen från Somalia och smugglarna väljer små flygplatser eftersom de tror att det är lättare att smuggla in drogen den vägen.