Storförlust för ABB i Sverige

ABB AB i Sverige gick med 4,2 miljarder kronor i förlust förra året. Ändå hävdar bolaget att man går med vinst.
Enligt företagsledningen är orsaken till det dåliga resultatet att olika engångsposter som försäljning av dotterbolag och omstruktureringar av företaget kostat stora pengar, det uppger VLT.