Nytt hopp för läkarstationen i Virsbo

Det finns goda chanser att det även i fortsättningen kommer att finnas en läkarstation i Virsbo.
Föreningen Framtid för Virsbo har tagit kontakt med Bergslagssjukhuset AB, och diskussioner pågår nu om att starta en familjeläkarstation i privat regi till hösten. - Vi har haft inledande diskussioner, och mottagandet har varit överraskande positivt. Det säger Inge Larsson, ordförande i Framtid för Virsbo. - Vi tror att det är möjligt att den nya privata läkarstationen öppnar redan första oktober i höst, säger Per Ola Williamsson, styrelsemedlem i Framtid för Virsbo. Som vi tidigare rapporterat har det funnits planer på att lägga ner läkarstationen. För ett par månader sedan kom beskedet från bergslagssjukhuset, och då reagerade Virsboborna omedelbart. Protestlistor skrevs under, man har under sommaren samlat 900 namn vilket motsvarar drygt hälften av alla invånare i Virsbo. Och om allt går enligt planerna kan det till och med bli billigare än dagens verksamhet. - I dag drivs läkarstationen med stafettläkare och vi hoppas att en stationär läkare ska bli betydligt billigare för landstinget, säger Per Ola Williamsson.