Färre svalor i länet

Svalorna länet har blivit allt färre i allt snabbare takt under 90-talet.
Lillebror Hammarström, som är naturvårdsekreterare i Hedströmsdalens Ornitologiska Förening, säger till P4 Västmanland att den största orsaken är förändringar i jordbruket. Färre våtmarker, mer giftbesprutning och mindre djurbesättningar gör att det blir färre insekter för svalorna att äta. Gamla takpannor där svalorna tidigare gärna bott, ersätts med plåttak och gamla ekonomibyggnader rivs när de inte längre behövs. Backsvalan, som klarat sig bra i resten av landet, minskar i Västmanland. Det beror på att länets grusgropar, där fågeln helst häckar, överges en efter en och återgår till skogsmark. Svalorna spelar en viktig roll i eko-systemen, där de håller nere antalet insekter. De fyller därför en funktion i både jord- och skogsbruk. Svalan är också föda åt vissa rovfåglar.