Antalet fickstölder ökar kraftigt i länet.

Under tidsperioden 1 januari - 9 juli i år anmäldes 566 fickstölder i ländet. Det kan jämföras med 306 under samma tidsperiod 1999. En del av anmälningarna utgörs av stölder som ägt rum utanför länet. Det handlar om personer som varit på resa och sedan vid hemkomsten gjort anmälan till Västmanlandspolisen för att kunna anmäla stölden till sitt försäkringsbolag. Av de 566 stölderna har dock 453 inträffat i länet och av dem 326 i Västerås.
Ficktjuvarna arbetar ofta i ligor och polisen i olika delar av landet samarbetar genom att larma när man misstänker att en liga är på väg till en viss stad. Civilklädda poliser används för att försöka stoppa tjuvarna, men tyvärr lyckas de sällan gripa någon. Tjuvarna är skickliga och ofta märker inte offren vad som hänt förrän plånboken ska tas fram i nästa butik eller hemma. Det bästa sättet att minska fickstölderna är enligt Ulf Palm att minska deras chanser att lyckas: - Ha väskan under uppsikt, ha inte plånboken i bakfickan och, framför allt, förvara inte koden till bankkortet tillsammans med kortet, för det är att bjuda in tjuvarna! Ulf Palm påpekar också hur viktigt det är att skydda sin kortkod när man använder en uttagsautomat. Ficktjuvarnas teknik går ut på att försöka se vilken kod som slås in när en person tar ut pengar. Därefter följer tjuvarna efter personen och väntar på ett bra tillfälle att ''råka'' knuffa till denne och samtidigt ta plånboken.