Klamydian ökar i landet

Det första halvåret i år har antalet klamydiafall bland ungdomar i åldrarna 15 till 19 år ökat med 36 procent, det visar smittskyddsinstitutets statistik.
I Västmanland är dock antalet anmälda fall nästan exakt samma som förra året. Då konstaterades 355 fall av klamydia under det första halvåret, i år är siffran 354 för samma period. Ökningen av sjukdomen startade i slutet av 90-talet och beror på att många ungdomar har slutat använda kondom när de har sex. Enligt smittskyddsläkare Sven Blomkvist har man satsat på en omfattande information i skolorna, som förhoppningsvis kommer att ge resultat. Klamydia ger klåda i urinröret och flytningar. Men sjukdomen är lurig, i 50 procent av fallen som konstaterats har patienten inte haft några symptom. Om sjukdomen går för långt kan den leda till sterilitet.