Färre sökande till Mälardalens högskola

Antalet sökande till högskolan har minskat i hela landet och på Mälardalens högskola i Västerås är minskningen särskilt stor. Det är det bristande intresset för naturvetenskap som ligger bakom nedgången enligt skolans förvaltningschef Marie Eriksson.
13 458 personer har sökt till Mälardalens högskola höstterminen 2003. Det är en minskning med nästan 9 procent sedan förra året. Den genomsnittliga minskningen i Sverige ligger på 2%. Orsaken till att Mälardalens högskola drabbas så hårt är att intresset är lägst för naturvetenskapliga utbildningar, något som utgör en stor del av skolans utbildningsutbud. Också till lärarutbildningarna är det få sökande. Något som dock är positivt är att de drygt 3000 personer som angivit Mälardalens högskola som sitt förstahandsval har ökat något, vilket är ett gott betyg för skolan enligt Marie Eriksson. Under sommaren arbetar man för att få sökande till de tomma utbildningsplatserna. Fram till 31 juli har den som är behörig möjlighet att söka till höstens utbildningar.