västerås

Snabbutbildad polis till Power Meet?

Polisen i Västmanland vill sätta in beredskapspoliser vid den stora bilträffen Power Meet i Västerås i sommar.

Beredskapspolisen har fem veckors utbildning.

Trots den kortare utbildningen har de samma befogenheter som ordinarie poliser under tjänstgöring.

Beredskapspolisen är en frivillig polis - med fem veckors grundutbildning och repetitionsövningar vartannat år - som kan kallas in vid höjd beredskap, krig och vid särskilda händelser.

Tanken är nu att beredskapspoliser ska få användas för bevakning av avspärrningar, trafikregleringar och nykterhetskontroller i samband med Power Meet.

Om Rikspolisstyrelsen ger sitt tillstånd blir det första gången som beredskapspolisen får tjänstgöra i Västmanland.

Elisabeth Adolfsson
elisabeth.adolfsson@sr.se