Fysisk träning kostar pengar

Landets brandmän tränar på arbetstid för att klara av jobbet. Men träningen är inte enbart positiv, skador i samband med fysträning utgör nästan hälften av alla arbetsskador inom räddningstjänsten.
Nu vill Arbetsmiljöverket att brandmännen lär sig träna på rätt sätt. Tommy Eriksson-Vikén på Arbetsmiljöverket säger att skadorna som uppkommer i samband med träning kostar mycket pengar, ofta är sjukskrivningsperioden omkring 25 dagar för en skada som uppkommer i samband med träning. Tommy-Eriksson-Vikén på Arbetsmiljöverket menar inte att träningen bör upphöra men att man bör fundera över på vilket sätt som träningen genomförs.