Surahammars politiker tar hjälp av internet

Politikerna i Surahammar ska använda internet för att förbereda sina möten. I förlängningen hoppas man att det ska gynna demokratin i kommunen.