Fler drograttfulla upptäcks

Polisen har blivit bättre på att få tag på dom som kör drograttfulla. I Västmanland tog polisen emot 150 anmälningar om drograttfulla under det första halvåret i år vilket är en tredubbling jämfört med tidigare.
Den stora ökningen beror, enligt polisen i Västmanland, på en medveten satsning på att kontrollera om droger är inblandade vid olyckor. I hela landet stoppades nästan 20 procent fler drograttfulla under det första halvåret i år jämfört med motsvarande period i fjol. Sedan 1999 när den nya lagen om drograttfylleri trädde i kraft har antalet anmälningar ökat från 1700 det första året till 4600 under förra året. Det visar statistik från Brottsförebyggande rådet. Ökningen kan till viss del förklaras av ett ökat användande av droger. Men på Vägverket tror man också att polisen blivit effektivare.