västerås

Ett år av fritt hemtjänstval i Västerås

Det har gått ett år sedan man införde hemtjänstval i Västerås. Det innebär att de äldre kan välja mellan sju olika utförare.

Och valfriheten gäller så väl dem som för första gången beviljas hemtjänst men också dem som redan tidigare haft hemtjänst.

En av alla som utnyttjat den nya valfriheten och bytt till en ny utförare är Ingegärd Staf. Efter tio år bytte hon från kommunen till en privat utförare och hon nöjd med att möjligheten finns idag:

- Vi böt. Det var sämre förut. De var så elaka och så. Efter vi bytt har det varit bättre tycker vi. Att det blev mer personligt, mer annorlunda på det viset, säger Ingegärd Staf, till P4 Västmanland.

Fritt att välja mella sju utförare

Tidigare var den som beviljats hemtjänst hänvisad till den utförare som vunnit upphandlingen på ett viss geografiskt område men sedan 1. januari förra året kan de äldre välja utförare mellan det kommunala Proaros och sex privata utförare.

För det kommunala Proros har valfrihten inneburit att man förlorat en del mark men Proaros har ändå klarats sig bra i den nya konkurrensen.

- Det har gått bra tycker vi. Vi har i stort sett behållit ungefär de hemtjänsttimmar som vi hade i början på 2008. Vi har minskat några få procent bara men det tycker jag är ... Ja, det är godkänt, säger Barbro Johansson, verksamhetschef inom vård och omsorg i Proaros, till P4 Västmanland.

Privata Carema och Attendo ökat

Samtidigt som Proaros förlorat har det privata bolaget Carema vunnit ny mark. Under det första året av fick de 200 nya brukare. Även Attendo har fått nya kunder.

-Ja, om vi ser under året totalt sett så har vi fått ungefär 350 nya brukare så vi ser ju fortfarande en medvind i det här hemtjänstvalet, säger Camilla Aho, enhetschef inom Attendo i Västerås, till P4 Västmanland.

Jouko Kaijanen
jouko.kaijanen@sr.se