Självmord leder till krav på psykvården

Ett självmord leder nu till att den psykiatriska slutenvården vid Centrallasarettet i Västerås måste bli bättre på att följa vårdprogram för självmordsbenägna patienter.

Det fastställer Socialstyrelsen sedan en patient i länet begått självmord.

Bland annat bör chefen på slutenvården se till att alla i personalen använder samma tillvägagångsätt vid bedömning av självmordsrisk.