fagersta

Skiss till kulturhus nu framtaget


Fagersta kommun har nu tagit ytterligare ett steg närmare bygget av ett nytt kulturhus. I veckan accepterade politikerna i utbildnings- och fritidsnämnden en idéskiss från förvaltningschef Elisabet Sannesjö.

Skissen visar ett tänkbart utseende på huset och en tänkbar placering. Enligt Elisabet Sannesjö är det viktigt att ha något att utgå ifrån när Fagerstaborna nu ska få tycka till.

- Det är här hjälpen för diskussionen, för att man ska få en uppfattning om vad som är rimligt, säger Elisabet Sannesjö.

- Det kan vara väldigt lätt annars att få en önskelista som ger oss en förhoppning sammantaget om ett kulturhus som täcker hela Wilhelminaparken och kostar alldeles för mycket pengar för att kunna bli av, och då blir det bara en besvikelse, säger hon till P4 Västmanland.

Elisabet Sannesjö är noga med att poängtera att idéskissen inte alls är ett färdigt förslag. Skissen som visar ett åttkantigt kulturhus i Vilhelminaparken är alltså bara inspiration till de Fagerstabor som vill komma med idéer till hur kulturhuset ska se ut. Under februari ska allmänheten bjudas in och tanken är att Fagerstabornas alla idéer sen ska bakas ihop till ett färdigt förslag framåt hösten.

Men ännu är det långt kvar innan huset står klart. Det här året ska ett förslag jobbas fram, nästa år ägnas åt beslut, förprojektering och upphandling och först 2011 blir det byggnation och invigning. Men det är ändå en snabb process, säger Elisabet Sannesjö:

- Det tar den här tiden om man inte ska göra fort och fel. Det är ju inte meningen att vi bara ska bygga ett kulturhus och sedan ta roset och riset, utan nu ska man vara med, säger Elisabet Sannesjö.

Kristin Axinge-Jaslin
kristin.axinge-jaslin@sr.se