Otillåten marknadsföring av Hemtex

Konsumentombudsmannen, KO, tar krafttag mot textilkedjan Hemtex, som har flera butiker i Västmanland. Hemtex har missbrukat begreppet ”rea” i sin marknadsföring, menar KO.

Hemtex har lockat med ”rea” alltför ofta och nu förbjuder KO Hemtex att använda begreppet ”rea” mer än elva veckor per år. Man får inte heller skriva ”rea på allt”, när vissa varor är undantagna.

Bryter Hemtex mot de här påbuden, väntar en halv miljon kronor i vite.