Köping, Arboga, Kungsör

Extrapengar ska möta arbetslösheten

Nu får Arbets-förmedlingen i Köping, Arboga och Kungsör mer pengar för att möta den ökande arbetslösheten. Fem nya coacher ska hjälpa de omkring tusen varslade personerna att hitta nya jobb och utbildningar.

Coacherna ska hjälpa de 1 100 personer som varslats om uppsägning i KAK-regionen att hitta nya jobb och utbildningar.

I april går de ut i arbetslöshet och enligt Jan Hultberg, chef för arbetsförmedlingen i KAK, är man beredd att ta emot dem.

- Min bedömning i nuläget är att vi kommer att klara det här. Det gäller att göra en bedömning var de ska ta vägen och vad de vill, det vet vi inte förrän vi har träffat alla. Sedan får vi pussla ihop det här, säger Jan Hultberg.

Sedan i oktober förra året har 2 652 personer varslats om uppsägning i Västmanland, 1 100 av dem finns i KAK-regionen och de flesta jobbar inom industrin.

Före jul beslutade regeringen om att landets arbetsförmedlingar ska få 300 miljoner kronor extra, pengar som ska användas till att hjälpa de människor som varslats. Sedan dess har man försökt ta reda på hur behoven ser ut och och hur pengarna ska fördelas över landet.

I KAK behöver Jan Hultberg pengar motsvarande 10 personer, fem av dem coacher, de andra ska ersätta personal som går i pension och dessutom behöver man en arbetspsykolog.

Varje coach ska jobba med 20 arbetssökande. De ska träffas i grupp en och en, och coachen ska fungera som ett komplement till arbetsförmedlarna som inte har lika mycket tid att lägga på varje enskild arbetssökande, berättar Jan Hultberg.

- Ytterst handlar det om att mäkla mellan personens kunskaper och erfarenheter och det lediga jobbet. Det här ska ske väldigt intensivt. Men frågan kvarstår var de som jobbar inom industrin ska få andra jobb någonstans. Läget är kärvt för industrin överallt.

- Man måste se över kommun- och länsgränser och vara beredd att byta ort. Men också vara beredd att byta inriktning inom sitt jobb. Om du har jobbat som maskinoperatör så kanske du måste vara beredd att vidareutbilda dig till något annat, säger Jan Hultberg.

Men det är inte bara de som varslats om uppsägning som kommer att få hjälp.

2 500 arbetslösa i länet kommer att erbjudas möjligheten till coachning i år under högst tre månader, och det gäller de som skrivs in för första gången på Arbetsförmedlingen.

Maria Edlund
maria.edlund@sr.se