virsbo

Ilska i Virsbo över vilka kommuner som ska ge service på finska

Virsbo finska förening upprörs över att Surahammar inte blir ett nytt så kallat förvaltningsområde för det finska språket, och måste erbjuda utökad service på finska.

Bara två kommuner i hela landet har en större andel av befolkningen som har finskt påbrå.

En av de kommuner blir nytt förvaltningsområde är Uppsala, på 113:e plats bland landets kommuner när det gäller andel av befolkningen med finskt påbrå.

- När vår ordförande ringde mig och sa att Surahammar inte skulle vara med i den här regionen så tänkte jag att det inte kunde vara sant! säger Rauni Sivén i Virsbo finska förening.

Att en kommun är ett förvaltningsområde för det finska språket innebär en rätt att få använda finska i kontakten med myndigheter, och rätt till äldreomsorg och förskola helt eller delvis på finska.

Idag är fem norrländska kommuner sådana områden, men regeringen vill nu att ytterligare 18 kommuner, i området kring Mälardalen, ska finnas med. Att det blir de här 18 kommunerna bygger enligt Yoav Bartal, pressekreterare på Integrations- och jämställdhetsdepartementet, bland anant på hur stort intresse kommunerna visat för att vara med.

Och bland de 18 kommuner som ska utöka servicen till finska medorgare finns exempelvis Uppsala, som ligger på 113:e plats bland landets kommuner när det gäller andel med finskt påbrå.

Däremot finns varken Surahammar, Fagersta eller Skinnskatteberg med, trots att omkring tio procent av befolkningen antingen är födda i Finland eller är finska medborgare i de tre kommunerna, och bara två kommuner i hela landet har en större andel av befolkningen som har finskt påbrå.

Bland de Västmanländska kommunerna är det istället Hallstahammar och Köping som kommer med.

Patrik Åström
patrik.astrom@sr.se