Brist på ambulanser

Landstingen i Sverige står inför en hotande brist på ambulanser. Det skriver arbetarbladet. I Gävle är situationen oroande enligt Peter Berg, avdelningschef för ambulanstjänsten.
Även landstinget i Västmanland och grannarna Uppland, Dalarna har i olika utsträckning känt av bristen på ambulanser. Ambulanscheferna i Västmanland, Gävle, Uppsala och Dalarna har nu skrivit till socialstyrelsen med anledning av den sårbara situationen.