Allvarlig kritik mot domare

Nu har det hänt igen. En domare vid Västmanlands tingsrätt får allvarlig kritik av justitieombudsmannen, JO, för att ha arbetat för långsamt.

Kritiken handlar om alltför långa handläggningstider av tvistemål.

I två av domarens fall tog det tre respektive två och ett halvt år från att ärendena inleddes tills dom meddelades i tingsrätten.

Det ena fallet handlade om underhållsbidrag och det avgjordes knappt två månader före det yngsta barnet fyllde 18 år.

JO skriver i ett beslut att handläggningen tagit oacceptabelt lång tid och att domaren förtjänar allvarlig kritik.

I ett svar till JO skriver domaren att målet var rörigt och svårbedömt, att han håller med om att det tagit oacceptabelt lång tid, men pekar på att han ständigt har en mycket tung arbetsbelastning.

JO skriver i sitt beslut att man inte betvivlar att arbetsbördan är stor, men även med hänsyn till det är det helt oacceptabelt att ett mål om underhållsbidrag som är färdigt för avgörande blir liggande så lång tid innan dom meddelas.

När det gäller det andra fallet som justitieombudsmannen granskat konstaterar JO att det funnits flera omotiverade uppehåll i handläggningen och domaren får kritik för det.

Även chefen för tingsrätten får kritik från JO. Han borde ha hållit sig bättre informerad och följt upp handläggningen av målen menar JO.

P4 Västmanland har också tidigare rapporterat om att domaren vid Västmanlands tingsrätt flera gånger har blivit anmäld till justitieombudsmannen för att ha arbetat för långsamt. Även då fick domaren skarp kritik av JO.

Domaren har nu flyttats från tvistemålsavdelningen till brottmålsavdelningen istället.

Vid ett brottmål är allt förberett inför rättegången till skillnad mot vid tvistemål där domaren måste driva på och förbereda ärendet själv.

Eva Kleppe
eva.kleppe@sr.se