Ingen ambulansbrist i Västmanland

Ambulansbristen kommer inte slå hårt mot Landstinget i Västmanland, i varje fall inte den närmaste tiden.
Tidigare idag har vi i nyheterna hört om att landstingen på många håll i Sverige oroas över bristen på ambulanser och avdelningschefen på ambulanstjänsten i Västerås, Anders Sandvik, har tillsammans med sina kollegor skrivit ett brev till Socialstyrelsen för att påtala problemet. Anders Sandvik säger till P4 Västmanland att det inte är något akut problem i länet men att det är viktigt att uppmärksamma problemet i tid så det inte blir allvarligt i framtiden. Inom Landstinget i Västmanland finns det sammanlagt 21 ambulanser och i år har man köpt in två nya vilket bör räcka för tillfället. Skälet till ambulansbristen är att det inte finns så många tillverkare av ambulanser och att flera av tillverkarna håller på att uppgradera sina modeller eller kommer med nya lite senare.