Delade meningar om lodjursjakt

I fredags beslutade Naturvårdsverket att fem lodjur får skjutas i Västmanland under mars månad. Länsstyrelsens rovdjursexpert föreslog åtta djur, och en i stort sett enig viltvårdsnämnd i länet föreslog att det skulle skjutas 20 lodjur.

- Vi får inte minska antalet lodjur nedanför renskötselområet. Tvärtom ska den öka där. Fem lodjur i Västmanland är enligt våra beräkningar tio procent av den totala stammen, och det är maximalt vad regeringen beslutat om får tas ut, säger Susanna Lövgren, chef för Naturvårdsverkets viltförvaltning till P4 Västmanland.

Jägarförbundets konsulent i länet, Lars Björk, säger till P4 Västmanland att Naturvårdsverkets beslut ska överklagas.

Gunnar Eriksson
gunnar.eriksson@sr.se