Många nya bostäder i Sala

I Sala kommun planeras det för 490 nya bostäder fram till år 2015.
Planerna bygger på Länsstyrelsen i Västmanlands läns prognos av befolkningsutvecklingen i Sala kommun som säger att det kommer att bli drygt 1200 fler salabor under perioden. I bostadsförsörjningsprogrammet, som kommunfullmäktige senare i år ska besluta om, finns det planer på både småhus och flerfamiljshus. Kommunalrådet Carola Gunnarsson säger till Sala Allehanda att det är realistiskt att bygga 40 nya bostäder per år under perioden och att intresset finns i byggbranchen.